Privatni smještaj

Na web stranici Šibenik Travel pronalazite trenutno dostupan privatni smještaj u Šibeniku i okolici.
Osim Šibenika ovdje su i objekti u Danilu, Donjem Polju, Dubravi, Jadriji, Jadrtovcu, Lozovcu, Raslini, Zablaću, Zatonu, Žaboriću, kao i na otocima šibenskog arhipelaga: Kaprije, Zlarin i Žirje.

Objekti koji su dostupni označeni su zelenom oznakom, a oni nedostupni crvenom.
Smještaj je moguće sortirati po tipu i lokaciji.

Klikom na određeni smještaj prikazan na listi, otvaraju se detaljni podaci o objektu, fotogalerija, broj trenutno dostupnih ležajeva, te kontakt podaci: web-stranica, e-mail, telefon.
Gosti direktno kontaktiraju iznajmljivača telefonskim pozivom ili e-mailom.

Privatni smještaj

Šibenik Travel - Mobilna aplikacija

Šibenik Travel je mobilna aplikacija kojom lako pronalazite trenutno dostupan privatni smještaj u Šibeniku i okolici.
Dostupna je za besplatno preuzimanje s App Store i Google Play.

Aplikacija obuhvaća: Šibenik, Danilo, Donje Polje, Dubrava, Jadrija, Jadrtovac, Lozovac, Raslina, Zablaće, Zaton, Žaborić kao i neke otoke šibenskog arhipelaga i mjesta: Kaprije, Zlarin i Žirje.

Svi objekti privatnog smještaja predstavljeni su na mapi Šibenika i okolice, a klikom na pojedinu oznaku smještaja otvaraju se detaljni podaci o objektu, fotogalerija, broj trenutno dostupnih ležajeva, te kontakt podaci: web-stranica, e-mail, telefon.
Smještaj je moguće sortirati po tipu i lokaciji. Odabrani objekti mogu se izdvojiti na listu omiljenih - Favorita.

Osim smještaja, na mapi se nalaze i druge zanimljive kategorije: hoteli, hosteli, autobusni prijevoz, info centri, turističke agencije, javne službe, promet. Gosti kontaktiraju iznajmljivača telefonskim pozivom direktno iz aplikacije ili e-mailom.

App Store      Google Play